postheadericon PRZESŁANIE KOŃCOWE

PRZESŁANIE KOŃCOWE
Doroczne spotkanie Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia
Rzym, 21- 25 kwietnia 2018

Drodzy Bracia i Siostry!


      My członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego zebrani w Casa La Salle Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Rzymie od 21 do 25 kwietnia 2018 przesyłamy Wam nasze gorące pozdrowienia w duchu Świętego Wincentego Pallottiego.
      Jesteśmy szczęśliwi mogąc podzielić się z Wami tym przesłaniem, owocem komunii
i współodpowiedzialności za charyzmat pallotyński. Nasze spotkanie rozpoczęło się w bardzo znaczącym dniu, 21 kwietnia, w urodziny naszego Założyciela, który towarzyszył nam podczas spotkania.
Duch Święty zebrał Radę w służbie Zjednoczenia i uznaliśmy, że Zjednoczenie jest przede wszystkim darem otrzymanym od Boga. Zadaniem każdego z nas dzisiaj, jest żyć tym darem odpowiedzialnie
i z zaangażowaniem, poprzez docieranie do Ludu Bożego i służenie mu.
     Papież Franciszek zaprasza każdego z nas do pobrudzenia sobie rąk w służbie innym. Chcemy pozostać bliscy i uważni na ludzi, towarzysząc im w życiu społecznym, rodzinnym, osobistym i w doświadczeniu wiary. Chcemy dotykać ich serc, aby pomagać im przeżywać i przestrzegać swoje powołanie, jako miejsce przygotowane im przez Boga w Kościele i świecie. Aby osiągnąć to wszystko trzeba żyć z taką samą pasją jaką miał Jezus, podobnie jak robił Święty Wincenty Pallotti w swoich czasach z pierwszymi towarzyszami Zjednoczenia, z tymi z każdej egzystencjalnej peryferii. Każdego dnia jesteśmy zaproszeni, w komunii, do odnawiania naszego sensu przynależenia do Zjednoczenia. Doprowadzi to nas do wzrostu współpracy i jedności, aby dawać wiarygodne i skuteczne świadectwo w naszym życiu i w naszej misji.
     23 kwietnia w dniu urodzin Elżbiety Sanny, pierwszej świeckiej beatyfikowanej członkini Zjednoczenia, Generalna Rada Koordynacyjna wybrała ponownie Panią Donatellę Acerbi na Przewodniczącą Zjednoczenia i ks. Gilberto Orsolin SAC na Wiceprzewodniczącego. Zapewniamy ich o naszej bliskości, współpracy i naszych modlitwach. W kolejnych dniach nastąpiło odnowienie międzynarodowych komisji, których zadaniem jest wspieranie wszystkich członków i współpracowników Zjednoczenia w ich szczególnej misji.
     W tym tygodniu poświęconym Dobremu Pasterzowi ponownie uświadomiliśmy sobie potrzebę inwestowania w relacje międzyludzkie, skupienia się na Jego spojrzeniu i trosce, szczególnie wobec najmniejszego i najbardziej potrzebującego ze wszystkich. Podczas tego spotkania ponownie ukazała się nam trwała aktualność i duchowe bogactwo naszego Założyciela, które znalazło odzwierciedlenie w adhortacji apostolskiej Gaudete et Exultate o powszechnym powołaniu do świętości. Nasz charyzmat pallotyński jest dzisiaj postrzegany jako wzór w Kościele i otwiera nowe horyzonty, w szczególności pomiędzy rodzinami charyzmatycznymi (por. Świadkowie radości, List Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie roku życia konsekrowanego 21 listopada 2014).
     W tej drodze jesteśmy zaproszeni do życia charyzmatem jako darem w Kościele, będąc w Zjednoczeniu i dla Zjednoczenia. To jest nasza droga bycia uczniami Jezusa Chrystusa w Kościele i w świecie.
     Chcemy podsumować nasze przesłanie słowami Papieża Franciszka, zacytowanymi przez ks. Jacoba Nampudakama SAC- Kościelnego Asystenta Zjednoczenia, podczas Mszy otwarcia:
Bycie ubogim w sercu, to jest właśnie świętość. [70]
Reagować z pokorną łagodnością – na tym polega świętość. [74]
Umiejętność płakania z innymi, to jest świętość. [76]
Głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości jest świętością. [79]
Miłosierne postrzeganie i działanie jest świętością. [82]
Zachowywanie serca w czystości od wszystkiego, co plami miłość, jest świętością. [86]
Rozsiewanie pokoju wokół nas jest świętością. [89]
Akceptowanie codziennie drogi Ewangelii, pomimo że przynosi nam ona problemy, to jest świętość. [94]
(Papież Franciszek, Gaudete et exultate)