postheadericon Przesłanie końcowe Zebrania Generalnego ZAK

PRZESŁANIE GENERALNEJ RADY KOORDYNACYJNEJ 

DO CAŁEGO ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

NA ZAKOŃCZENIE DOROCZNEGO SPOTKANIA 

RZYM 19 - 23 MAJ 2017

 

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich członków, współpracowników i przyjaciół naszego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Dziękujemy za towarzyszenie nam w tych dniach modlitwą; my obejmujemy Was nią także.

W komunii trwamy w Wieczerniku, a słowo Boże towarzyszy nam w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy i na obchody święta Maryi, Królowej Apostołów.

Wierzymy, że Duch Święty, Duch niezmierzonej obfitości i Dawca życia przybliża nas do Boga i pomaga nam żyć w jedności ze sobą nawzajem.

Tematy, które omawialiśmy i sprawozdania przedstawione przez członków Generalnej Rady oraz różne komisje wskazywały na to, że charyzmat Świętego Wincentego jest w naszym świecie rzeczywistością żywą i  wzrastającą.  

Przyznajemy, że stały rozwój Zjednoczenia, prowadzący do życia w pogłębiającej się komunii i współodpowiedzialności pomiędzy wszystkimi: tak członkami, współpracownikami jak i przyjaciółmi – niesie ze sobą wiele radości i wyzwań, wraz z rosnącą świadomością naszej fundamentalnej tożsamości.

Przyglądając się temu wszystkiemu, widzieliśmy, że przez nasze świadectwo, nasze misyjne wyjście do ludzi, uznawanie naszej równości, korzystanie ze stałej formacji, nasze cierpliwe i pełne miłości słuchanie siebie nawzajem sprawiamy, że charyzmat naszego Założyciela, św. Wincentego, jest pozytywną energią w Kościele i w świecie.

Zaproszony mówca, Mons. Sergio La Pegna, pogłębił naszą wiedzę i dał klarowny przegląd Rodzin Charyzmatycznych oraz naszego szczególnego powołania do ewangelizacji.

W tym roku obchodzimy Dwusetlecie święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego. Apostolat, tak jak określił go nasz Założyciel, jest darem otrzymanym od Boga, który został zatwierdzony przez Kościół dla dobra wszystkich ludzi.

W Zjednoczeniu znajdują swój wyraz wszystkie powołania: kapłańskie, do życia konsekrowanego i do życia świeckiego. Uzupełniają się one nawzajem i czynią nas współ-odpowiedzialnymi za niesienie pallotyńskiego charyzmatu. Szanujemy powołanie każdego oraz rolę, jaką ma spełniać każde z tych powołań. Razem idziemy naprzód i oddajemy nasze duchowe dziedzictwo w służbie Kościoła.

Niech dary Ducha Świętego wyposażą nas w wewnętrzną siłę do głoszenia Słowa Boga, Jezusa Chrystusa, i do bezwarunkowej służby.

Trwający w komunii z Wami,

Siostry i Bracia z GRK.