W dniach 15-19 maja 2012 r. w Rzymie odbyło się sympozjum zorganizowane przez Instytut Świętego Wincentego Pallottiego (ISVP). Spotkanie zostało zorganizowane dla wszystkich członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego z okazji 50. rocznicy kanonizacji Pallottiego. Tematem przewodnim sympozjum była: ŚWIĘTOŚĆ.

 

Uczestnicy pochodzili z różnych krajów, m.in.: z Brazylii, Indii, Niemiec, USA, Irlandii, Rwandy, Tanzanii, Italii, Polski. Byli to: księża i bracia pallotyni, siostry pallotynki rzymskie, siostry pallotynki misjonarki, świeccy członkowie ZAK, uczestnicy rocznego kursu duchowości pallotyńskiej oraz współpracownicy i sympatycy pallotyńskiego charyzmatu. Spotkania odbywały się w centrum Duchowości Pallotyńskiej Cenacolo (Wieczernik) na Via Ferrari w Rzymie, w domu włoskiej prowincji księży pallotynów.

Przez pięć dni uczestnicy mogli wysłuchać następujących wykładów:

▪ Kanonizacja Wincentego Pallottiego 50 lat temu: zdjęcia, głosy w prasie, wspomnienia, przesłanie (ISVP – Rzym).

▪ Świętość w XIX wieku, droga nadal aktualna? (ks. Fidel González-Fernández MCCJ, Papieski Uniwersytet Urbaniana i Gregoriana).

▪ Relacje Wincentego Pallottiego z duchowieństwem rzymskim (ks. Michele Colagiovanni CPPS).

▪ Pallotyńska duchowość kapłańska (ks. Mariusz Małkiewicz SAC, Instytut Pallottiego – Polska).

▪ Świecki w wizji Pallottiego (ks. Ângelo Lôndero SAC, Instytut Pallottiego – Brazylia).

▪ Myśl Pallottiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II nt. powszechnego wezwania do świętości (prof. Marco Impaliazzo, Uniwersytet w Perugii).

▪ Świętość apostolska osób konsekrowanych dzisiaj (s. Enrica Rosanna FMA).

Punktem centralnym każdego dnia była Eucharystia, sprawowana w kościele Regina Apostolorum, gdzie znajduje się oryginalny obraz Królowej Apostołów, namalowany na zamówienie Pallottiego. 17 maja Msza Święta była sprawowana w kościele Del Gesù we Frascati, pod przewodnictwem bpa Raffaello Martinelli. To właśnie tam 17 maja 1816 r. swoją pierwszą Mszę odprawił ks. Wincenty Pallotti. Mszy Świętej na zakończenie sympozjum, w kościele SS. Salvatore in Onda, przewodniczył ks. Jacob Nampudakam SAC (przełożony generalny SAC).

Ciekawostką spotkania była obecność s. Patrice Wales SAC (USA), która 20 stycznia 1963r. uczestniczyła w kanonizacji bł. Wincentego Pallottiego w Bazylice Świętego Piotra. Siostra podzieliła się swoimi wspomnieniami i przeżyciami tamtych chwil.

Uczestnicy sympozjum mieli również okazję odwiedzić miejsca związane z życiem i posługiwaniem św. Wincentego Pallottiego oraz chodzić jego śladami.

 

s. Monika Cecot SAC
(Instytut Pallottiego)